یه سریا تو #تهران نمیتونن ١٠ درصد ورزشگاه رو پرکنن ، ما تو هر شهری میریم ، کلی شرط میزارن که بیش از ١٠ درصد ورزشگاه رو بتون نمیدیم ،

نکته ١: برای کل کل حد خود را بدانید

نکته ٢: بنظرتون بازی بدون تماشاگر واسشون تنبیهه ؟

*عالیجناب سرخپوش*

@Footbaliha