مورینیو آقای خاصه ؟ ^___^

خاص ینی دویست میلیون پوند خرج کنی ولی صد روز ششم باشی ؟ :))

خاص بودن ارزونی خودتون

هر کار کنین نمیتونین ارزش کار کنته رو کم کنین

*آقای جف*

@Footbaliha