اصلا تیم ملی اصلیمون تیم جوانان بود که امید نورافکنمون بازیکن ثابتش بود...

این که تیمی نیست😒

(پتو را روی سر خود کشیده گریه کنان ساعتها زودتر از همیشه در خواب فرو میرود)

*redman*

@Footbaliha