و به بزرگی میلان...

شاید خیلی ها پس از زمین خوردن میلان این تیم را تمام شده میدانستند ولی هیچ کس تصور این را نمیکرد که وقتی درختی پیر بریده میشود جوانه های آن زیبا تر و مستحکم تر می رویند.

آری این روزها برای میلان کیریسمسی دوباره هست و انگار دوباره میخواهد در نقطه اوج #اروپا بایستد و بگوید من آمده ام،من میلان کبیر هستم

"Behnam milani"

@Footbaliha