سجاد مردانی نماینده وزن 80+ کیلوگرم تکواندو در دومین دیدار خود مقابل حریف بریتانیایی با امتیاز طلایی, بازی را واگذار کرد و منتظر رسیدن حریف به فینال برای شانس مجدد خواهد بود

Footbaliha

سجاد مردانی نماینده وزن 80+ کیلوگرم تکواندو در دومین دیدار خود مقابل حریف بریتانیایی با امتیاز طلایی, بازی را واگذار کرد و منتظر رسیدن حریف به فینال برای شانس مجدد خواهد بود

@Footbaliha