کسی که بعد از برد اینجوری خوشحالی میکنه

کسی که تیمی رو تحویل میگیره ک هیچکس شانسی برا صعودش نمبینه ولی اونو اول گروه میکنه

کسی که اینقدر حرص میخوره و موهاش همه سفید میشه

کسی که اینجوری اون قورباغه پایین عکسو عن میکنه

واقعا لایق این همه دری وری ک بعضیا فقط از تعصب ب کسی ک نسل طلایی رو گرف و کاری جز از بین بردنش نکرد،نیست

واقعا نیست

واقعا...

#امیر

@Footbaliha