🗞جلد روزنامه‌های #ورزشی یک‌شنبه ۳۰ دی ۹۷

🔘 خبرورزشی| به عمان امان نده

🔘 همشهری‌ورزشی| فرصتی برای صلح

🔘 ایران‌ورزشی| با هم نجنگیم، با هم بجنگیم

🔘 فرهیختگان‌ورزشی|سردار گل بزند انگار من زدم

🔘 پیروزی| Yes.. we can

🔘 ابرار ورزشی| آزمون: هواداران چرا انتظار قهرمانی دارند؟

➖➖➖➖➖

به"فوتبالی‌ها" بپیوندید👇👇👇

🆔 @DSPORT1