مامانم میگه دوباره در اتاقو بستی داری #فوتبال میبینی؟ گفتم نه برنامه آموزشیه که چجوری با مامانامون درست رفتار کنیم .

صداشو زیاد کردم گزارشگر دو سه بار گفت مامانا ، مامانم قانع شد😐

چیه این اِسما اَصَن

"Força Barça"

@Footbaliha