شد ٢-٢😐

بازی الان دقیقا تو لحظه ای قرار داره که نکونام یه پا دوپاش گل کرد,توپو لو داد,حالا باید ببینیم این بار هم ضربه مسی گل میشه یا معنوی نژاد,عه چیزه ببخشید حقیقی توپو میگیره!

*Z.z*

@Footbaliha