واقعا فاز اینارو نمیشه درک کرد :\

بازی رم و یووه رو پخش نمیکنن

بعد بازی وست بروم با تاتنهامو دارن پخش میکنن :||

جالبه میدونن کسی حال دیدن این بازیو نداره میدن سرهنگ گزارش کنه تا حداقل مردم ب خاطر سرهنگ برن بازیو ببینن و صدای اعتراضشون در نیاد ._.

#امیر

@Footbaliha