#ریو2016: آمار فوق‌العاده ی محمد فرح دونده بریتانیا‌‌‌؛ 
محمد فرح قهرمان بلامنازع دو های 5000 و 10000 متر در 9 فینال اخیر خود در المپیک و مسابقات جهانی همواره به قهرمانی رسیده است. 
Footbaliha

#ریو2016: آمار فوق‌العاده ی محمد فرح دونده بریتانیا‌‌‌؛

محمد فرح قهرمان بلامنازع دو های 5000 و 10000 متر در 9 فینال اخیر خود در المپیک و مسابقات جهانی همواره به قهرمانی رسیده است.

@Footbaliha