📷 رضا اعتمادی کاپیتان فصل گذشته چوکای‌تالش با حضور در دفتر باشگاه قرارداد خود را به صورت رسمی به مدت یک فصل با این تیم تمدید کرد.
 ➖➖➖➖➖
به کانال تخصصی لیگ دو"فوتبالی‌ها"بپیوندید👇👇👇
🆔 Footbaliha

📷 رضا اعتمادی کاپیتان فصل گذشته چوکای‌تالش با حضور در دفتر باشگاه قرارداد خود را به صورت رسمی به مدت یک فصل با این تیم تمدید کرد.

➖➖➖➖➖

به کانال تخصصی لیگ دو"فوتبالی‌ها"بپیوندید👇👇👇

🆔 @Footbaliha