جا داره جایزه جاکش ترین داور قرن اخیر (البته بعد از جناب قهرمانی) رو هم تقدیم اقای احمد صالحی کنیم.

آه هوادارا دامنتو خواهد گرفت اقای صالحی، همونطور که دامن خیلیا رو گرفت.

#ALi

@Footbaliha