واقعا چی به سر بوندسلیگا اومده؟؟؟

ولسبورگ چهاردهم

وردربرمن پونزدهم

هامبورگ شونزدهم

لعنتیا!تو دفترچه خاطرات ذهنم این ۳ تا همیشه داشتن واسه دوم تا پنجمی میجنگیدن!!!😣😔😔😔😔

*آیسویس*

@Footbaliha