عقده‌ی کسایی که تو راموس تایم از راموس خوردن به شدت تو توییتاشون قابل ملاحظست.

گل به خودی زد؟فدای سرش

ما مثل هوادارای بعضی تیما نیستیم تا بازیکنمون خراب کرد حمله کنیم بهش.

*صدراو*

@Footbaliha