‏۹۹ درصد دوستامون که با پخش تنیس از تلویزیون ایران، از بچگی با تنیس بزرگ شده بودن متاسفانه از برگزاری این گرنداسلم که پخش نشد بی اطلاع موندن.

*اینشون ام*

@Footbaliha