بابام یه استقلالیه شیش آتیشست که امروز کاروبار و ول کرده اومده خونه تا #فوتبال تیم محبوبشو ببینه😐

رد شدم گفتم بابا تو قنادی نشسته بودی داشتی با ماشین حساب، حساب کتاب میکردی جذاب تر نبود؟

یه لبخند ملیحانه زد و خمیازه کشید.

#بردیوف

@Footbaliha