با شکست میلاد بیگی (نماینده ایرانی‌الاصل کشور آذربایجان) مقابل نماینده بریتانیا در وزن ۸۰- کیلوگرم تکواندو، مهدی خدابخشی حضور در شانس مجدد را از دست داد و از گردونه المپیک کنار رفت.

Footbaliha_channe

با شکست میلاد بیگی (نماینده ایرانی‌الاصل کشور آذربایجان) مقابل نماینده بریتانیا در وزن ۸۰- کیلوگرم تکواندو، مهدی خدابخشی حضور در شانس مجدد را از دست داد و از گردونه المپیک کنار رفت.

@Footbaliha_channe