داوید لوئیس اگه ایرانی بود رفیقش میومد میگفت آخ لوئیس چقدر موهات ریخته، بیا یه شامپو دارم 60 تومنه بزن موهات در میاد. موهای لوئیس در که نمیاد که هیچ بدتر میریزه. اخرشم میفهمیم رفیق داوید نتورکی(پنبه ریز) بوده.

#بردیوف

@Footbaliha