#ریو2016: پس از برگزاری کامل دور مقدماتی بخش دقت در تپانچه 25 متر زنان، سبقت‌اللهی با 291 امتیاز در جایگاه دوازدهم قرار گرفت

سرنوشت صعود سبقت اللهی، پس از انجام مرحله تیراندازی تپانچه در بخش سرعت، مشخص خواهد شد

@Footbaliha