محبوب ترین ورزشکار غیر فوتبالی از نظر شما؟

anonymous poll

راجر فدرر – 815

👍👍👍👍👍👍👍 35%

رافائل نادال – 786

👍👍👍👍👍👍👍 33%

لبرون جیمز – 362

👍👍👍 15%

مایکل شوماخر – 137

👍 6%

ایوان زایتسف (والیبالیست) – 99

👍 4%

کوبی براینت – 53

▫️ 2%

والنتیو روسی (موتورسوار) – 51

▫️ 2%

مانی باکیاو (بوکسور) – 16

▫️ 1%

سیمون آمان (قهرمان اسکی) – 15

▫️ 1%

تایگر وودز (گلف باز) – 15

▫️ 1%

👥 2349 people voted so far.