🏀 بسکتبال حرفه ای ان بی ای 🗓 چهار‌شنبه سوم خرداد 🏀 بوستون سلتیکس 99 - کلیولند کاوالی یرز 112 🏀 دیدار نهایی کنفرانس شرق 🔹بوستون سلتیکس 1 - کلیولند کاوالی یرز 3 🏀دیدار نهایی کنفرانس غرب 🔹گلدن استیت وری یرز 4 - سن آنتونیو اسپرز 0 ✔️گلدن استیت به فینال…