میگن 44 میلیارد پاداش فیفا به فدراسیونه واسه حضور تو جام جهانی! ، خب آقای تاج دیگه نگران چیه!؟ با این پول میشه صد تا بازی تدارکاتی با آلمان و فرانسه و برزیل و آرژانتین کرد ؛ البته اگه تا برسه دست فدراسیون چیزی ازش بمونه ؛-)

#Ibranetti

@Footbaliha