دومین طلای تیمی در کمتر از 24 ساعت برای برزیل؛
برزیل در 3 ست پیاپی (25 - 22، 28 - 26، 26 - 24) ایتالیا را در فینال والیبال #ریو2016 شکست داد و فینال المپیک 2004 آتن را تکرار کرد.

دومین طلای تیمی در کمتر از 24 ساعت برای برزیل؛

برزیل در 3 ست پیاپی (25 - 22، 28 - 26، 26 - 24) ایتالیا را در فینال والیبال #ریو2016 شکست داد و فینال المپیک 2004 آتن را تکرار کرد.