‏تو مصاحبه دیشب از توتی پرسیدن بچه بودی دوست داشتی چیکاره شی؟ غیر از فوتبال

گفته متصدی پمپ بنزین، چون عاشق بوی بنزینم و اونا همیشه پول داشتن

*طالی بلایندر*

@Footbaliha