تو رو خدا واسه شربتی مدافع سیاه جامگان حرف درست نکنید ، این بنده خدا کم کاری نکرده و در صحنه گل تراکتور هیچ کاری نمیتونسته انجام بده . حتی پاهاش رو هم نمیتونسته تکون بده ، باور نمیکنید ؟ شاهد دارم چه شاهدی !!!

جناب فرزاد خان حاتمی این هارو گفته ، حالا باور کردید ؟ راستی فرزاد خان آخر مصاحبه اش اضافه کرده همه بازیکنان ایرانی پاک پاک هستند و از این مسائل در تیم های ایرانی نداریم ، چی ؟؟ جان ؟؟؟ همین فرزاد خان گفته بود #فوتبال ایران رو لجن گرفته و باید سیل بیاد تا پاک شه ؟؟؟

ای بابا حالا ایشون یه شکری .... ببخشید یه حرفی زده بود شما نباید حالا گیر بدی که ، دیدید که میفرمان #فوتبال پاکه شمام بگو خب !!!!

*عالیجناب سرخپوش*

@Footbaliha