🏀 بسکتبال حرفه ای ان بی ای

🔶چهارشنبه 27 اردیبهشت

🏀گلدن استیت وری یرز 136 - سن آنتونیو اسپرز 100

🏀 دیدار نهایی کنفرانس شرق

🔹بوستون سلتیکس - کلیولند کاوالی یرز

🏀دیدار نهایی کنفرانس غرب

🔹گلدن استیت وری یرز 2 - سن آنتونیو اسپرز 0

🔴دیدارهای مرحله حذفی به صورت 4 پیروزی در 7 بازی برگزار خواهد شد

@Footbaliha