در یکی دوماه گذشته دختران والیبال هم لژیونر به #اروپا فرستادند، هم در #آسیا عالی بودند. زینب گیوه، نگار کیانی، فرنوش شیخی، مائده برهانی و دیگر دختران والیبال ایران، مالدیو و نپال را بردند تا به جمع ده‌تای نهایی #آسیا برای مقدماتی مسابقات جهانی برسند؛ برای اولین بار در تاریخ!

*مهدی امیرپور*

@Footbaliha