مورینیو در مورد گل نشدن موقعیت های لیورپول گفت : اگه تونستیم از رتبه شیشم بیایم بالاتر و بریم یورولیگ میتونیم با خرید خسرو حیدری و نگه داشتن فلینی حداقل یک جام اروپایی برای یونایتد بیاریم. سال بعدشم من فوبیای سال سوم دارم تیم رو هشتم تحویل میدم میرم خونمون.

#بردیوف

@Footbaliha