می گه بازی تیمای جزیره اگه دوم با ششم ام بازی کنه جذابه.یعنی مصلا همه تیماش قوی ان؟؟

نه دوست من زاویه دیدتونو عوض کنید از این زاویه نگاه کنید که شاید همشون ضعیفن :)

*Vahid 7up*

@Footbaliha