تحقیق کردم اگه توپ گیری در عقب زمین به خوبی صورت بگیره و پاسور به خوبی توپ رو با سرعت بالا و ارتفاع مناسب برای مهاجمان مهیا کنه و تور مانع عبور توپ نشه و مدافعان حریف به خوبی خودشون رو به مهاجم ما نرسونن، توپ و امتیاز برای تیم ما خواهد بود

Efiefi Ft. Mohtashamian

@zhaaaazh