بیاید از یه زاویه ی دیگه بهش نگاه کنیم.اصلا میدونین که قراره زن و بچه ی عمو سانسورچی امشب با شکم گرسنه بخوابن؟ چون مرد خونشون قرار نیست امشب درامدی کسب کنه و باید با دست خالی بره خونه😔...

*سرویس هفت پارچه ی آگرین*

@Footbaliha