✅ نتایج #زنده بازی های گروه دوم لیگ دسته دوم 📆 پنجشنبه ۲۲ فروردین ۹۸ 🔹گروه دوم : ⏰دقیقه 45 🔸مس شهر بابک 0 🆚 #استقلال رامشیر 0 ⏰دقیقه 45 🔸نیروی زمینی #تهران 1 🆚 پاس همدان 0 ⚽️حمدالله ابدام (15) ⏰دقیقه 45 🔸نفت و گاز گچساران 0 🆚 شهرداری فومن 0 ⏰دقیقه 45 🔸بعثت…