علیرضا کریمی نماینده کشورمان در وزن 86 کیلوگرم کشتی آزاد در دیدار خود مقابل حریف آمریکایی با نتیجه 5 بر 1 مغلوب شد و باید منتظر صعود حریف خود به فینال برای شانس مجدد باشد 

Footbaliha

علیرضا کریمی نماینده کشورمان در وزن 86 کیلوگرم کشتی آزاد در دیدار خود مقابل حریف آمریکایی با نتیجه 5 بر 1 مغلوب شد و باید منتظر صعود حریف خود به فینال برای شانس مجدد باشد

@Footbaliha