نقشه‌های جالب
نقشه‌های جالب

نقشه‌های جالب

#نقشه جهان نشان دهنده کشورهایی که به آب‌های آزاد راه ندارند.

کشورهای سبز رنگ کشورهایی هستند که به اقیانوس‌ها راه ندارند. کشورهای بنفش کشورهایی هستند که حتی همسایگان‌شان هم به آب‌های آزاد راهی ندارند!

#نقشه برندگان جایزه نوبل مناطق اصلی دنیا

در این نقشه مشخص شده است که چند نفر در هر یک از مناطق اصلی جهان برنده جایزه #نوبل شده‌اند.

سهم خاورمیانه ۲۰ عدد است که به خودی خود بیشتر از آفریقا، استرالیا و آمریکای جنوبی است!

به کدام کشورها در سری داستان‌های هری پاتر اشاره شده است؟

کشورهای قرمز رنگ #نقشه کشورهایی هستند که در مورد آن‌ها به طور مستقیم در کتاب‌های هری_پاتر اشاره شده. کشورهای نارنجی هم کشورهایی هستند که به طور ضمنی و غیر مستقیم بهشون اشاره شده.

#نقشه کشورهایی که جمعیت آن‌ها از #بنگلادش بیشتر است

کشور بنگلادش ۱۵۸ میلیون نفر جمعیت دارد و تنها کشورهای مشخص شده با رنگ قرمز بر روی این نقشه جمعیتی بیشتر از بنگلادش دارند.

کشور #روسیه ۱۱۶ برابر از بنگلادش بزرگ‌تر است اما #جمعیت آن از این کشور کمتر است!

بیشترین پژوهشگران جهان در کدام کشورها زندگی می‌کنند؟

این نقشه نشان‌دهنده این است که بیشترین پژوهشگران و محققین دنیا در کجا زندگی می‌کنند. هرچه رنگ بنفش پر رنگ‌تر باشد به میزان تراکم بیشتر #دانشمندان است.

همانطوری که پیداست کشور #ایران در میان کشورهای منطقه از سطح خوبی برخوردار است ولی به نسبت …