#نقشه کشورهایی که بیشترین کربن را تولید می‌کنند.

متاسفانه #ایران هم جزء کشورهایی است که بیشترین تولید#کربن در دنیا در آن رخ می‌دهد.

از دیگر تولیدکنندگان عمده کربن در #جهان می‌توان به #چین، #روسیه، #

#نقشه کشورهایی که بیشترین کربن را تولید می‌کنند.

متاسفانه #ایران هم جزء کشورهایی است که بیشترین تولید#کربن در دنیا در آن رخ می‌دهد.

از دیگر تولیدکنندگان عمده کربن در #جهان می‌توان به #چین، #روسیه، #آمریکا و #عربستان سعودی اشاره کرد.