تصویر قلعه رودخان در گیلان. قلعه #رودخان جزء قدیمی‌ترین قلعه‌های ایران به شما می‌رود.

برای رسیدن به ساختمان اصلی این #قلعه لازم به پیمودن بیش از ۱۰۰۰ #پله است!

از این قلعه در جنگ‌های مختلفی مثل حمله مغول‌ها به ایران، حمله #اعراب به #ایران و حمله #اسکندر مقدونی مورد استفاده شده است.

این قله یکی از مهم‌ترین عوامل #فتح نشدن #گیلان توسط اعراب و #مغول‌ها بوده است و برخی معتقدند که اسکندر مقدونی در جنگل‌های گیلان به واسطه همین قلعه زخمی شده است و بعدها در هند درگذشته است.