آبشار لیتلانسفاس شاهکار معماری طبیعت!

در نگاه اول فکر می‌کنید این #آبشار زیبا در لیتلانسفاس (Litlanesfoss) ایسلند یک شاهکار #معماری مدرن است، اما این ستون‌های برافراشته چیزی نیست جز جریانی از گدازه‌های باستانی که در حین خنک شدن به شکل ستون درآمده‌اند.

این عکس از آژانس عجایب طبیعی اروپا در نشنال‌جئوگرافیک منتشر شده‌است.