فانوس دریایی روی ستون سنگی!

#فانوس دریایی Prídrangaviti که بر روی ستونی سنگی در جزیره ایسلند قرار دارد به راستی دنج‌ترین جای جهان است.

این فانوس از ساحل تقریبا ده کیلومتر فاصله دارد. این مجموعه از سه سنگ ستونی مجزا در کنار هم تشکیل شده است اما زاویه دوربین باعث شده است یکی از سنگ‌ها کامل مشخص نشود.

یکی از سخت‌ترین کار‌های دنیا تعمیر و نگهداری این فانوس است. شکست امواج دریا در برخورد به این صخره‌ها مانع از دستیابی به آن از طریق قایق شده است. لذا محلی برای فرود هلیکوپتر در آن تعبیه شده است.