درخت بائوباب مشهور به درخت وارونه!

ادانسونیا دیجیتاتا (Adansonia digitata) یا بائوباب (Baobab) #درخت عجیب و غریبی است که در مناطق محدودی از آفریقا و استرالیا رشد می‌کند. این درخت تنها در مناطق کم ارتفاع می‌روید. درخت بائوباب را با نام درخت #وارونه نیز می‌شناسند، زیرا هنگامی که برگ این درختان می‌ریزد، نمای جالبی ایجاد می‌شود، گویی درخت وارونه روی زمین قرار گرفته است و ریشه‌های آن رو به آسمان است.

افسانه‌ بومی بین مردم آفریقا رواج دارد که در آن داستان درختان بائوباب نقل می‌شود. مردم بومی معتقدند خدای تورا (Thora) از کاشته شدن درخت بائوباب در باغش خشنود نشد؛ بنابراین درخت را از بهشت به سمت زمین پرت کرد و درخت هم به صورت وارونه در زمین فرو رفت و ریشه‌هایش رو به آسمان باقی ماندند. داستان دیگری نیز برای این درختان نقل شده است؛ پس از کاشته شدن درخت بائوباب توسط خداوند در زمین، این درخت مدام حرکت می‌کرد و از جایی به جای دیگر تغییر مکان می‌داد. خداوند برای متوقف کردن درخت، آن را به صورت وارونه روی زمین قرار داد تا از جابجایی آن جلوگیری کند.

درختان بائوباب می‌توانند بسیار عظیم‌الجثه شوند. ارتفاع آنها بین ۵ تا ۳۰ متر خواهد بود و قطر تنه‌ی آنها نیز حدود ۷ تا ۱۱ متر می‌شود. بزرگ‌ترین درخت زنده‌ی بائوباب دنیا، در استان لیمپوپو (Limpopo) آفریقای جنوبی قرار دارد. در آخرین اندازه‌گیری انجام شده، محیط پیرامون این درخت ۴۷ متر بود. قطر درونی آن نیز به صورت تخمینی ۱۵/۹ متر است. اخیرا تنه‌ این درخت به دو بخش تقسیم شده و ممکن است لقب تنومندترین درخت بائوباب به درختی در سان لند (Sunland) آفریقای جنوبی تعلق بگیرد. درخت یاد شده ۱۰/۶۴ متر قطر دارد و محیطش ۳۳/۴ متر است. مشهور است درختان بائوباب هزاران سال قدمت دارند.