مرگ خلیج گرگان

ساحل شهرستان بندر گز که در ۴۰ کیلومتری مرکز استان #گلستان واقع شده است، چند سالی است که حال و روز خوشی ندارد و همه روزه شاهد پس روی آب خلیج می‌باشد و این امر موجب گردید که میزان #آب خلیج #گرگان به واسطه بسته شدن دو کانال مهم خوزینی و چاپارقلی، ورودی آب دریای #کاسپین به این خلیج بسیار محدود شود و سطح #آب خلیج گرگان را به شدت کاهش دهد.

کارشناسان و برخی از مسئولین استانی اعلام کردند که اگر خلیج گرگان خشک شود مردم شهرهای #بندر گز، نوکنده، بندر#ترکمن و گمیشان باید محل زندگی خود را ترک کنند.