آموزش دور زدن تحریم✔️ فروشگاه پلی🚫

ابتدا فیلترشکن خود را روشن کنید (هر فیلتر شکنی که باشه فرقی نمیکنه)فیلتر شکن fast vpn

وvpnfyپیشنهاد میشه

بعد از روشن کردن آن باید بریم مرحله بعد که خیلی آسون

ابتدا توی جست و جو بزنید فروشگاهpley …