گیلکی زبان مردم #گیلان و #مازندران و بخشی از #قزوین، #البرز، #تهران و #سمنان است. همچنین بسیاری از مردم جهان به زبان #تالشی، #تاتی و #زازاری صحبت می‌کنند که بسیار شبیه به زبان #گیلکی است.

با یادگیری #زبان گیلکی شما قادر خواهید بود که به زبان ۷ میلیون نفر از ساکنین جنوب دریای #کاسپین صحبت کنید و همینطور اندکی از صحبت‌های مردم تالش، تات و زازار را متوجه خواهید شد.

اگر تفاوت زبان گیلکی با مردم #گیلک را نمی‌دانید پیشنهاد می‌کنم که این مطلب را بخوانید:

https://blogram.me/Arma/nGY