#دانلود آهنگ گیلکی حأیوانان اؤخان از آلبوم «شب چره» - مخصوص کودکان. آهنگ #گیلکی مناسب برای پخش در مهد کودک، پیش دبستانی، کودکستان و...

این پنجمین آهنگ از آلبوم گیلکی شب چره است که برای بچه‌ها ساخته شده است.

شعر: نیما رهبر (شبخأن - @gilekenetaj) …

#دانلود آهنگ گیلکی #پۊتار از آلبوم «شب چره» - مخصوص کودکان. آهنگ #گیلکی مناسب برای پخش در مهد کودک، پیش دبستانی، کودکستان و...

این چهارمین آهنگ از آلبوم گیلکی شب چره است که برای بچه‌ها ساخته شده است.

شعر: نیما رهبر (شبخأن - @gilekenetaj) …

#دانلود آهنگ گیلکی #کرک از آلبوم «شب چره» - مخصوص کودکان. آهنگ #گیلکی مناسب برای پخش در مهد کودک، پیش دبستانی، کودکستان و...

این سومین آهنگ از آلبوم گیلکی شب چره است که برای بچه‌ها ساخته شده است.

شعر: نیما رهبر (شبخأن - @gilekenetaj) …