برنامه زمانی #تست گیری از بازیکنان بومی در رده‌های سنی مختلف از سوی باشگاه #داماش_گیلان اعلام شد.

بدین منظور افراد واجد شرایط سنی اعلامی، برای شرکت در تست مطابق برنامه زمانی با به همراه داشتن شناسنامه یا کارت ملی، می توانند در محل تست حضور داشته باشند.

تست گیری بازیکنان رده سنی #جوانان (متولدین ۷۸/۱۱/۱۰ به بالا) : روز دوشنبه، یازدهم تیر

تست گیری بازیکنان رده سنی #امید (متولدین ۷۶/۱۰/۱۱ الی ۷۸/۱۰/۱۱) : روز سه شنبه، دوازدهم #تیر

تست گیری بازیکنان رده سهمیه زیر ۲۳ سال (متولدین۷۴/۱۰/۱۱ الی ۷۶/۱۰/۱۱) : روز چهارشنبه، سیزدهم تیر

کلیه تست گیری ها از ساعت ۱۵ در استادیوم شهید #عضدی #رشت برگزار خواهد شد.