تصویر بالا متعلق به سال ۲۰۰۵ میلادی از ورزشگاه شهید عضدی #رشت است. در این سال سکوهای #ورزشگاه سیمانی بود. در سال‌های بعد سکوهای سیمانی این ورزشگاه توسط باشگاه #داماش به صندلی مجهز شد. چمن #عضدی در ای

تصویر بالا متعلق به سال ۲۰۰۵ میلادی از ورزشگاه شهید عضدی #رشت است. در این سال سکوهای #ورزشگاه سیمانی بود. در سال‌های بعد سکوهای سیمانی این ورزشگاه توسط باشگاه #داماش به صندلی مجهز شد. چمن #عضدی در این سال‌ها طبیعی و بسیار با کیفیت بود.

تصویر پایین متعلق به سال ۲۰۱۹ میلادی است. در این سال (و سال قبل) بسیاری از سکوهای این ورزشگاه بنا به دستور هیات فوتبال و سازمان ورزش و جوانان #تخریب شد. همین چند روز پیش نیز اعلام شد که مسئولین تمایل به واگذاری این ورزشگاه به بخش خصوصی دارند. #چمن مصنوعی این ورزشگاه در این چند سال بدترین آسیب‌ها را به بازیکنان تیم‌های رشتی (داماش و #سپیدرود و #پاس) وارد کرده است.

آیا روزهای خوش استادیوم عضدی باز خواهند گشت؟