آیا در مورد #تاریخچه بازی کوییدیچ در ایران چیزی می‌دانید؟

مطلب خوبی از کانال بلاگرامی آرما در مورد تاریخچه #کوییدیچ در #ایران به مناسبت حضور تیم ملی کوییدیچ ایران در جام جهانی #روسیه منتظر شده است که می‌توانید آن را در اینجا مطالعه کنید:

https://blogram.me/Arma/G6mry