یک تصویر هنری از ریبوس هاگرید کلیددار و استاد درس جانوران جادویی #هاگوارتز

برای آشنایی بیشتر با #جانوران_شگفت‌انگیز می‌تونید کتاب جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌ها را از لینک زیر در کانال بلاگرام طرفداران #هری_پاتر #دانلود کنید:

https://blogram.me/HarryPotterFans/MQ3