ویدا اسلامیه در مورد #کتاب پنجم #استرایک توضیحاتی در #اینستاگرام خود نوشت: «دوستان بسیاری پرسیده‌اند آیا کتاب پنجم مجموعه استرایک را ترجمه می‌کنم یا نه. پاسخم مثبت و این کار در دست #ترجمه است. اما این که چه موقع تمام شود، هنوز نمی‌دانم. مطمئن باشید تلاش می‌کنم هر چه زودتر ترجمه تمام شود و به دست دوستدارانش برسد. با توجه به این که کتاب اصلی نزدیک به هزار صفحه است، باید صبوری کنیم. از همه عزیزانی که ابراز محبت می‌کنند سپاسگزارم و برای این که نمی‌توانم تک به تک پاسخگو باشم عذرخواهی می‌کنم.»