موجوداتی به نام #دمنتور (دیوانه‌ساز) در داستان هری پاتر وجود داشتند که #روح انسان را می‌مکیدند و باعث می‌شودند تمام احساسات و خاطرات خوب شما نابود شود و به یک حیات نباتی دست یابید.

حضور این موجودات در کتاب‌های هری پاتر حاکی از افسردگی جی.کی.رولینگ است.